Go to Top

Home

Toenemende aandacht voor de veiligheid van werknemers en een stijging van het aantal claims met 21 procent ten opzichte van 2008 zorgen er samen, met de aanscherping van Europese wet- en regelgeving, voor dat veiligheid in de maritieme sector hoog op de agenda staat bij iedereen.

Speciaal voor noodsituaties heeft Storm Safety Services een noodoproepsysteem ontwikkeld voor de offshore, scheepvaart en industrie. Ondanks de strenge eisen in deze sectoren gebeuren er helaas toch nog vaak ongelukken. In dat geval is het belangrijk direct en doeltreffend te kunnen handelen.

Storm Safety Services heeft voor deze situaties een draadloos en gemakkelijk te implementeren alarmsysteem ontwikkeld. Het systeem werkt binnen iedere situatie en maakt gebruik van de speciaal door de Europese Unie gereserveerde 869 MHz frequentieband voor alarmeringen. Het alarmsysteem is geschikt voor iedereen die in noodsituaties snel wil schakelen, medewerkers extra zekerheid wil bieden en de gevolgen van een noodsituatie wil beperken.

Het draadloze alarmsysteem van Storm Safety Services stelt de gebruiker in staat bij een calamiteit direct een noodoproep te plaatsen waardoor vroegtijdig kan worden ingegrepen en lopende bedrijfsprocessen geen extra vertraging op lopen of stil komen te liggen.

Translate »